paint_circle

"Siedzimy głęboko w platońskiej jaskini, zajęci swoją niemożnością, niewiedzą, pustką
i nieszczęściem, Widzimy tylko brudne i szare cienie rzeczywistości. Pozornie jest nam z tym dobrze, bo innego świata nie znamy. Metafizycznie rzecz ujmując nie możemy wyjść z tej (w jej platońskim rozumieniu) jaskini, bo byśmy całkiem poza nią oślepli. Jednak gonieni tęsknotą intuicją, wiarą
i twórczością wychylić się choć trochę doznając światła i koloru.

To właśnie czynię malując obrazy."

Aldona Jabłońska-Klimczak
obrazy@ajk.net.pl